Tervetuloa Skeematerapia-sivuille

Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Skeematerapia on uusi, 1990-luvulla kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistää eri terapiamuotojen parhaat ominaisuudet. Se pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisukeskeisestä terapiasta.

Skeematerapian on kehittänyt amerikkalainen psykoterapeutti Jeffrey E. Young. Young on kognitiivisen psykoterapian kehittäjän Aaron T. Beckin oppilas. Hän näki miten kognitiivisella terapialla voidaan auttaa ihmisiä, jotka kärsivät masennuksesta ja ahdistuneisuudesta. Kognitiivinen terapia on tutkitusti tehokkainta masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa.

Young huomasi asiakastyössään, että ihmisillä oli samankaltaisia ajattelu- ja toimintamalleja, joista näytti seuraavan samankaltaisia ongelmia. Hän päätyi kartoittamaan ja nimeämään näitä malleja, haitallisia skeemoja, ja määritteli kullekin 18 skeemalle omat terapeuttiset hoitomenetelmänsä. Hän alkoi kutsua näitä malleja kansanomaisemmin tunnelukoiksi (eng. life trap). Tunnelukkoja ja niiden aiheuttamia ongelmia voidaan hoitaa tehokkaammin skeematerapian menetelmin kuin perinteisellä kognitiivisella psykoterapialla.

Skeematerapia

29th August, 2022
3 mins

Mitä tekniikoita käytetään?

Skeematerapia voi käyttää useita erilaisia tekniikoita terapian aikana. Tietyt tekniikat voivat t

28th August, 2022
3 mins

Mitä ovat skeematerapian tavoitteet?

Skeematerapiassa työskentelet yhdessä terapeutin kanssa tavoitteena: tunnistaa ja käynnistää sk

27th August, 2022
3 mins

Mitä ovat skeematila?

Skeematerapiassa tila tarkoittaa hetkellistä mielentilaa ja siihen reagointia. Toisin sanoen tila o

26th August, 2022
3 mins

Millaisia tunnelukkotyylejä skeemat luovat?

Skeematerapiassa reaktiot skeemoihin ilmenevät tunnelukkoina, joita käsitellään coping-mekanisme

25th August, 2022
3 mins

Lasten psykologia ja mielenterveys

Lapsesi ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä asioista, joka sinun tulee oppia vanhempana. Se auttaa

25th August, 2022
3 mins

Millaisia skeemoja on olemassa?

Skeemat kehittyvät yleensä lapsuudessa ja niitä on hankalaa muuttaa. Mutta ilman hoitoa, skeemat

Jos etsinnässäsi ovat parhaat nettikasinot, valitse Casinobonukset.com – se esittelee monia kasinoita, joista valita, ja listaa parhaat saatavilla olevat casino bonus.