Mitä tekniikoita käytetään?

Mitä tekniikoita käytetään?

Mikko
by Mikko
August 29, 2022 0

Skeematerapia voi käyttää useita erilaisia tekniikoita terapian aikana. Tietyt tekniikat voivat toimia paremmin eri ihmisillä ja eri skeemojen hoidossa kuin toisissa tilanteissa. Jos tietty tekniikka ei toimi sinulle, kerro siitä terapeutillesi.

Pidä kuitenkin mielessä, että suhde terapeuttiin on tärkeä osa skeematerapiaa. Useimmissa skeematerapian tekniikoissa tulee ilmi yleensä kaksi tärkeää konseptia. Kummatkin niistä toimivat parhaiten turvallisessa ja mukavassa ilmapiirissä.

  • Empaattinen kohtaaminen. Terapeutti vahvistaa terapiassa ilmi käyvät skeemat ja tarjoaa ymmärrystä sekä empatiaa auttaen sinua ymmärtämään muutoksen tärkeyden.
  • Rajoitettu kasvatus. Terapeuttisi auttaa täyttämään emotionaalisia tarpeita, joita ei täytetty lapsuudessasi. Hän tarjoaa turvallisuutta, ymmärrystä ja arvostusta. ”Rajoitettu” tarkoittaa, että terapeutti varmistaa kasvatuksen menevän yhteen mielenterveyspalveluiden eettisten standardien kanssa.

Yleensä näitä kahta konseptia käytetään tekniikoissa, jotka sopivat seuraaviin neljään kategoriaan:

Tunteet

Tunnetekniikoissa käytetään tunteita skeemojen kohtaamiseen. Ne auttavat kokemaan tunteita kokonaisvaltaisesti ja tuomaan ne esiin turvallisesti terapiassa. Yleisiä tunnetekniikoita ovat esimerkiksi ohjattu kuvittelu ja roolileikit.

Sisäinen

Sisäiset tekniikat auttavat sinua tutkimaan suhteitasi ja kuinka skeemat vaikuttavat niihin. Terapiassa paljastuvat skeemat ja reaktiot niihin voivat auttaa tunnistamaan samanlaisia malleja arjessa. Tämä saattaa tarkoittaa, että otat kumppanin tai läheisen ystävän mukaasi terapiaistuntoon. 

Kognitiivinen

Kognitiiviset tekniikat auttavat tunnistamaan ja haastamaan haitallisia ajatusmalleja, jotka johtuvat skeemoista. Teet yhteistyötä terapeuttisi kanssa elämäsi tutkimiseen ja löytääksesi todisteita, jotka tukevat tai vastustavat skeemoja.

Tämä onnistuu esimerkiksi flashcard-korteilla tai strukturoidulla keskustelulla, jossa puhutaan skeemojen puolesta ja niitä vastaan.

Käytös

Käytöstekniikat auttavat oppimaan positiivisia sekä terveitä päätöksiä omien käytösmallien muuttamiseksi. Käytösmallien muuttaminen onnistuu esimerkiksi roolileikeistä opituilla kommunikaatiotaidoilla tai ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista puhumalla terapeutin kanssa. Lisäksi terapeutti saattaa antaa sinulle kotitehtäviä terapiaistuntojen välille. 

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.