Millaisia tunnelukkotyylejä skeemat luovat?

Millaisia tunnelukkotyylejä skeemat luovat?

Mikko
by Mikko
August 26, 2022 0

Skeematerapiassa reaktiot skeemoihin ilmenevät tunnelukkoina, joita käsitellään coping-mekanismeilla. Tunnelukot voivat puolestaan ilmetä ajatuksina, tunteina tai käytöksenä. Ne kehittyvät tiettyjen skeemojen tuloksena tunnettujen kivuliaiden ja ylivoimaisten tunteiden välttämiseksi. 

Tunnelukot voivat olla avuksi lapsuudessa, koska ne mahdollistavat selviytymisen. Aikuisena ne kuitenkin vain vahvistavat skeemoja.

Sille millaiset skeemat johtavat minkäkin laisiin tunnelukkoihin ei ole tiettyjä sääntöjä. Tunnelukot ja niiden käsittelytavat liittyvät temperamenttiisi tai jopa vanhemmilta opittuihin tunteiden käsittelytapoihin. 

Lisäksi tunnelukkojen käsittely vaihtelee henkilökohtaisesti. Kaksi ihmistä voi reagoida samaan skeemaan kahdella aivan vastakkaisella tavalla. Samalla tavalla kaksi henkilöä voi reagoida samaan skeemaan samalla tunnelukon käsittelytavalla, mutta silti täysin päinvastaisesti.

Tunnelukkosi voi myös vaihtua ajan myötä, vaikka kyse olisi edelleen saman skeeman käsittelystä.

Kolme tunnetuinta tunnelukon käsittelytyyliä ovat löysästi yhteydessä taistele tai pakene -reaktioon ja lamaantumiseen:

Luovuttaminen

Tämä tarkoittaa skeeman hyväksymistä ja luovuttamista. Yleensä se johtaa käytöksen vahvistumiseen ja skeeman jatkumiseen.

Esimerkiksi jos luovutat skeemalle, joka on syntynyt lapsuuden henkisestä kaltoinkohtelusta, saatat joutua parisuhteeseen, jossa koet myös henkistä kaltoinkohtelua. 

Välttely

Tämä tarkoittaa yritystä elää ilman skeeman aiheuttamia ongelmia. Eli alat vältellä tilanteita ja aktiviteetteja, jotka voivat laukaista skeemareaktion tai saada sinut tuntemaan olosi haavoittuvaiseksi. 

Skeemojen välttely nostaa päihteiden käytön riskiä ja voi johtaa riskialttiiseen tai pakkomielteiseen käytökseen sekä muihin aktiviteetteihin, jotka toimivat välttelynä. 

Ylikompensaatio

Tämä tarkoittaa skeemaa vastaan taistelua käyttäytymällä täysin päinvastaisella tavalla. Aluksi se voi vaikuttaa terveeltä tavalta reagoida skeemoihin, mutta yleensä ylikompensaatio menee liian pitkälle.

Usein se johtaa käytökseen ja toimintaan, joka voi vaikuttaa aggressiiviselle, vaativalle, intensiiviselle ja liialliselle. Tämä vaikuttaa suhteisiin muiden ihmisten kanssa. 

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.