Mikko
by Mikko
August 29, 2022

Mitä tekniikoita käytetään?

Skeematerapia voi käyttää useita erilaisia tekniikoita terapian aikana. Tietyt tekniikat voivat toimia paremmin eri ihmisillä ja eri skeemojen hoidossa kuin toisissa tilanteissa. Jos tietty tekniikka ei toimi sinulle, kerro siitä terapeutillesi. Pidä kuitenkin mielessä, että suhde terapeuttiin on tärkeä osa skeematerapiaa. Useimmissa skeematerapian tekniikoissa tulee ilmi yleensä kaksi tärkeää konseptia. Kummatkin niistä toimivat parhaiten turvallisessa […]

Mikko
by Mikko
August 28, 2022

Mitä ovat skeematerapian tavoitteet?

Skeematerapiassa työskentelet yhdessä terapeutin kanssa tavoitteena: tunnistaa ja käynnistää skeemojen parantumisen tunnistaa ja käsitellä coping-tyylejä, jotka voivat häiritä tunnetarpeita muuttaa tunteiden ja käytöksen malleja, jotka johtuvat skeemoista oppia, kuinka täyttää tärkeimmät emotionaaliset tarpeet terveellisesti ja adaptiivisesti oppia, kuinka käsitellä (terveellisesti) ahdistusta ja stressiä, joka syntyy tarpeiden täyttämättä jättämisestä Tämä auttaa sinua kehittämään vahvan ja terveen […]

Mikko
by Mikko
August 27, 2022

Mitä ovat skeematila?

Skeematerapiassa tila tarkoittaa hetkellistä mielentilaa ja siihen reagointia. Toisin sanoen tila on yhdistelmä aktiivista skeemaa ja coping-tyyliä. Tilat voivat olla hyödyllisiä (adaptiivisia) tai haitallisia (sopeutumattomia).  Skeematilat auttavat terapeuttia ryhmittelemään skeemoja yhteen, että niitä voidaan käsitellä yhtenä kokonaisena mielentilana eikä yksittäisinä piirteinä. Skeematilat voidaan jakaa neljään kategoriaan: Lapsitilat tarkoittavat lapsimaisia tunteita ja käytöstä. Coping-tilojen toimintahäiriöt estävät usein tunneperäisen […]

Mikko
by Mikko
August 26, 2022

Millaisia tunnelukkotyylejä skeemat luovat?

Skeematerapiassa reaktiot skeemoihin ilmenevät tunnelukkoina, joita käsitellään coping-mekanismeilla. Tunnelukot voivat puolestaan ilmetä ajatuksina, tunteina tai käytöksenä. Ne kehittyvät tiettyjen skeemojen tuloksena tunnettujen kivuliaiden ja ylivoimaisten tunteiden välttämiseksi.  Tunnelukot voivat olla avuksi lapsuudessa, koska ne mahdollistavat selviytymisen. Aikuisena ne kuitenkin vain vahvistavat skeemoja. Sille millaiset skeemat johtavat minkäkin laisiin tunnelukkoihin ei ole tiettyjä sääntöjä. Tunnelukot ja […]

Mikko
by Mikko
August 25, 2022

Lasten psykologia ja mielenterveys

Lapsesi ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä asioista, joka sinun tulee oppia vanhempana. Se auttaa sinua ohjaamaan ja hoitamaan lastasi hänen kasvaessa ja aikuistuessa. Sinun tulee pitää mielessäsi, että jokaisella lapsella on uniikki persoonan, joka pysyy lähes samanlaisena koko elämän. Yksi toimiva tapa lapsesi ymmärtämiseen on seuraamalla lasta hänen nukkuessa, syödessä ja leikkiessä. Etsi mahdollisia toistuvia luonteenpiirteitä. […]

Mikko
by Mikko
August 25, 2022

Millaisia skeemoja on olemassa?

Skeemat kehittyvät yleensä lapsuudessa ja niitä on hankalaa muuttaa. Mutta ilman hoitoa, skeemat voivat aiheuttaa negatiivisia toimintamalleja, joita taas ei terveelliset suhteet vahvistavat. Skeeman kehityttyä se voi vaikuttaa ajatuksiisi ja toimintaasi alitajuisesti, koska mielesi yrittää välttää emotionaalista stressiä. Vaikka tämä saattaa ensin kuulostaa hyvältä asialta, skeemojen aiheuttama elämänhallinta on usein haitaksi keholle ja vahingollista. Useimmilla […]

Mikko
by Mikko
August 24, 2022

Mitä ovat lapsen perustarpeet?

Yksi suurimmista skeemojen kehittymisen syistä on, ettei lapsen perustarpeita täytetä. Näitä perustarpeita ovat: Turvallisuuden tunne ja turvallinen suhde muihin ihmisiin tunne omasta identiteetistä ja autonomiasta vapaus ilmaista omia tunteita ja pyytää, mitä tarvitsee muilta kyky leikkiä ja olla spontaani turvallinen ja iälle sopiva ympäristö sekä rajat Lisäksi on olemassa neljän tyyppisiä negatiivisia kokemuksia, jotka usein […]

Mikko
by Mikko
August 23, 2022

Mitkä vapaa-ajan aktiviteetit pienentävät dementian riskiä?

Vapaa-ajan aktiviteetit, kuten lukeminen, jooga ja ajan viettäminen läheisten kanssa, voivat auttaa dementiariskin pienentämisessä uuden 10.8.2022 julkaistun meta-analyysin perusteella. Analyysi julkaistiin Neurology®-nettilehdessä, joka on American Academy of Neurologyn lääketieteellinen julkaisu. Meta-analyysi kävi lävitse tutkimuksia, joissa käsiteltiin kognitiivisten, fyysisten ja sosiaalisten aktiviteettien vaikutuksia sekä dementian riskiä. ”Aikaisemmat tutkimukset ovat näyttäneet vapaa-ajan aktiviteettien olevan yhteydessä useisiin terveyden […]

Mikko
by Mikko
August 23, 2022

Mitä ovat skeematerapian rajoitukset?

Skeematerapia vaikuttaa lupaavalta hoidolta moniin mielenterveysongelmiin, kuten syömishäiriöihin ja masennukseen. Useimmat tutkimukset ovat keskittyneet skeematerapiaan osana epävakaan persoonallisuuden ja muiden persoonallisuushäiriöiden hoidossa. Tähän mennessä tulokset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi 2014 vuonna tehty tutkimus päätyi siihen, että skeematerapia voisi olla tehokkaampi tapa hoitaa persoonallisuushäiriöitä.  Skeematerapia on ollut olemassa vain 1980-luvulta lähtien. Tämä on kohtuullisen lyhyt aika […]

Mikko
by Mikko
August 23, 2022

Kuinka skeematerapia auttaa pääsemään eroon haitallisista toimintamalleista?

Skeematerapia on uuden tyyppinen terapiamuoto, joka yhdistelee esimerkiksi kognitiivista terapiaa, psykoanalyysia, kiintymysteoriaa ja emootioihin keskittyvää terapiaa.  Integroiva lähestymistapa pyrkii hoitamaan persoonallisuushäiriöitä ja muita mielenterveysongelmia, jotka eivät aina vastaa hyvin muihin hoitomuotoihin. Se on erityisesti hyvä hoito epävakaaseen persoonallisuuteen.  Skeematerapian aikana teet töitä terapeutin kanssa skeemojen tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi. Skeemat ovat eräänlaisia tunnelukkoja. Skeemat ovat hyödyttömiä […]

1 2