Mitä ovat skeematila?

Mitä ovat skeematila?

Mikko
by Mikko
August 27, 2022 0

Skeematerapiassa tila tarkoittaa hetkellistä mielentilaa ja siihen reagointia. Toisin sanoen tila on yhdistelmä aktiivista skeemaa ja coping-tyyliä. Tilat voivat olla hyödyllisiä (adaptiivisia) tai haitallisia (sopeutumattomia). 

Skeematilat auttavat terapeuttia ryhmittelemään skeemoja yhteen, että niitä voidaan käsitellä yhtenä kokonaisena mielentilana eikä yksittäisinä piirteinä.

Skeematilat voidaan jakaa neljään kategoriaan:

  • Lapsitilat tarkoittavat lapsimaisia tunteita ja käytöstä.
  • Coping-tilojen toimintahäiriöt estävät usein tunneperäisen stressin, mutta päätyvät silti vahvistamaan skeemoja.
  • Vanhemmuustilan toimintahäiriöt ovat sisäistettyjä kriittisiä, vaativia ja ankaria vanhempien ääniä.
  • Terveet vanhemmuustilat kuvastavat tervettä ja toimivaa omakuvaa. Nämä tilat auttavat säätelemään muita tiloja asettamalla rajoja ja vastustamalla muiden tilojen efektejä. 
Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.