Työmenetelmiä

Työmenetelmiä

Mikko
by Mikko
August 20, 2022 0

Lomakkeet
Erilaisilla lomakkeilla kartoitetaan asiakkaan skeemoja ja niiden ilmenemismuotoja.

YSQ        Young Schema Questionnaire
                skeemojen tunnistaminen ja niiden ilmeneminen nykyelämässä

YCI         Young Compensation Inventory
                skeemojen (yli-)kompensaation kartoitus

YRAI        Young-Rygh Avoidance Inventory
                skeemojen välttelyn kartoitus

YPI           Young Parenting Inventory
                 skeemojen syntyperän selvittäminen, vanhemmuuden arviointi

YAMI       Young Atkinson Mode Inventory
                 moodien tunnistaminen ja niiden ilmeneminen nykyelämässä

Kotitehtävät
Lomakkeiden lisäksi kotitehtäviksi asiakkaalle voidaan antaa erilaisia harjoituksia, joilla harjoitellaan vaihtoehtoisia ajatuksia ja tulkintoja tai uudenlaisia toimintatapoja. Kotitehtävä voi olla esim. ajatus/tunnepäiväkirja tai kirjeen kirjoittaminen (kts. alla). Myös erilaisia äänitteitä (mielikuvaharjoitukset, mindfulness-harjoitukset) voidaan käyttää kotitehtävinä.

Käsitteellistäminen
Terapeutti käsitteellistää asiakkaan elämäntilannetta ja kokemuksia, ja esittää ne asiakkaalle karttana, piirroksena, kirjeenä tai multimediaesityksenä. Käsitteellistämisessä esitetään asiakkaan nykyongelmat, niiden taustalla olevat skeemat ja niiden syntyperä yhtenä kokonaisuutena.

Mielikuvaharjoitukset
Mielikuvaharjoituksissa voidaan työskennellä jossain menneisyyden, nykyisyyden tai tulevaisuuden tilanteessa. Mielikuvaharjoitus tehdään silmät kiinni, ja terapeutti ohjaa asiakasta harjoituksen aikana.

Moodityöskentely
Moodityöskentelyssä eri moodit konkretisoidaan asiakkaalle, käyttäen apuna mielikuva- tai tuolitekniikoita. Ensin tunnistetaan asiakkaan moodit, tutkitaan miten ne kehittyivät, miten ne aiheuttavat ongelmia aikuisuudessa, aktivoidaan eri moodeja ja ohjataan moodien välistä dialogia.

Terapeuttinen keskustelu
Terapeutti keskustelee asiakkaan elämäntilanteesta aktiivisesti, reflektoivasti ja myötätuntoisesti.

Vanhemmointi (limited re-parenting)
Terapeutti tarjoaa asiakkaalle ymmärrystä, osoittaa empatiaa, hyväksyntää ja huolehtimista.

Kirjeet
Asiakas kirjoittaa terapeuttisia kirjeitä ihmisille jotka ovat kohdelleet häntä huonosti. Kirjeitä ei lähetetä vastaanottajalle. Asiakas voi myös kirjoittaa kirjeitä moodien välillä. Esim. Vastuullinen aikuinen voi kirjoittaa kirjeen Haavoittuneelle lapselle. Kirjeet voidaan lukea ääneen tuoliharjoituksessa.

Muistutuskortit
Terapeutti ja asiakas tuottavat yhteisesti paperille kirjoitettuja asioita, jotka saattavat unohtua tunteiden ottaessa vallan. Muistutuskortilla mallinnetaan Vastuullisen aikuisen ajattelua.

Tuoliharjoitukset
Harjoituksessa käytetään useita tuoleja kuvaamaan eri moodeja. Asiakas istuu vuorollaan yhdessä tuolissa ja mukautuu tuolin moodiin. Terapeutti johtaa keskusteluja moodien välillä.

Rentoutumisharjoitukset
Rentoutusharjoituksilla pyritään löytämään levollisempaa olotilaa, niin keholle kuin mielelle. Harjoituksissa opetellaan miten itseään ja ajatuksiaan voi rauhoittaa rentoutumalla.

Toiminnalliset harjoitukset
Toiminnallisissa harjoituksissa harjoitellaan uutta toimintatapaa terapeutin ohjauksella. Esim. jämäkkyysharjoituksissa harjoitellaan toimimaan jämäkästi sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas yleensä antaisi periksi tai käyttäytyisi hyökkäävästi.

Tietoisuustaidot (mindfulness)
Tietoisuustaitoharjoituksissa tarkkaillaan tässä hetkessä olevia kehon tuntemuksia, tunteita ja mielessä liikkuvia ajatuksia, ja ankkuroidutaan nykyhetkeen hengitykseen keskittymisen kautta.

Terapeutti yhdistelee eri työmenetelmiä asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla, sekä voi käyttää joustavasti myös muita työmenetelmiä.

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.