Skeematerapia Kirjallisuus

Skeematerapia Kirjallisuus

Mikko
by Mikko
August 18, 2022 0

Suomeksi

Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta. Kimmo Takanen. WSOY, 2011. www.tunnelukkosi.fi

Murra tunnelukkosi – työstä tunteet, toimi toisin. Kimmo Takanen. WSOY, 2017. 

Päästä irti – vapaudu tunnelukoista. Kimmo Takanen. Kirjapaja, 2018.

Tunne sydämesi – matka uuteen rakkauteen. Kimmo Takanen, WSOY, 2015.

Parisuhteen tunnelukot – avaimia toimivaan rakkauteen. Kimmo Takanen, WSOY, 2019.

Avaa tunnelukkosi – vapaudu elämään täydesti. Jeffrey Young, Janet Klosko. Kansanvalistusseura, 2007.

Skeematerapia. Jeffrey Young, Janet Klosko, Marjorie Weishaar. Edita, 2008.

Kyllin hyvä. Kirsi Räisänen, Jouko Lestinen. Työterveyslaitos, 2006.

Tunteiden alkemiaa. Tara Bennett-Goleman. Otava, 2002.

Kognitiivinen psykoterapia. Seppo Kähkönen, Nils Holmberg, Irma Karila (toim.). Duodecim, 2008. Sivut 202-221.

Krooninen masennus – Mitä on tehtävissä?, Irma Karila, Anna-Maija Kokko. Edita Publishing, Oy 2008. Sivut 135-171.

Englanniksi

Reinventing your life. Jeffrey Young, Janet Klosko. Penguin Group, 1994.

Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. Jeffrey Young, Janet Klosko, Marjorie Weishaar. Guilford Press, 2003.

Schema Therapy: Distinctive Features. Jeffrey Young, Eshkol Rafaeli, David Bernstein.  Wiley-Blackwell, 2009 .

Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Arnoud Arntz, Hannie van Genderen, Jolijn Drost. Wiley-Blackwell, 2009.

The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice. Michiel van Vreeswijk, Jenny Broersen, Marjon Nadort. Wiley-Blackwell, 2012.

Schema Therapy in Practice: An Introductory Guide to the Schema Mode Approach. Arnoud Arntz. Wiley-Blackwell, 2012.

Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Step-by-Step Treatment Manual with Patient Workbook. Joan M. Farrell, Ida A. Shaw. Wiley-Blackwell, 2012.

CBT for Occupational Stress in Health Professionals Introducing a Schema-Focused Approach. Martin R. Bamber. Routledge, 2006.

Disarming the Narcissist: Surviving and Thriving with the Self-Absorbed. Wendy T. Behary. New Harbinger Publications, 2008.


Artikkelit ja muut julkaisut

Chronic pain, depressiveness and pain disability – The role of Early Maladaptive Schemas among Finnish pain patients and a control sample , (Pitkäaikainen kipu, masentuneisuus ja kivun aiheuttama haitta – Varhaisten haitallisten skeemojen merkitys suomalaisilla kipupotilailla ja verrokkiryhmällä), Saariaho Tom, Väitöskirja 2012.

Schema Therapy: A Gestalt-Oriented Overview, Scott H. Kellogg, New York University and The Schema Therapy Institute.

Skeematerapian laajeneva tutkimus ja käytäntö, Juhani Tiuraniemi, Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2008. PDF.

Moodikartan käyttö kognitiivisessa psykoterapiassa, Sari Istukaissaari, Mervi Lakso, Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2007. PDF.

Työuupumuksen yksilölliset tekijät ja uusiutuminen haitallisten skeemojen ja selviytymiskeinojen näkökulmasta, Antti Vartiainen, Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2011. PDF.

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.