Miten urheilupsykologit auttavat ammattilaisurheilujoukkueita valmistautumaan peleihin?

Miten urheilupsykologit auttavat ammattilaisurheilujoukkueita valmistautumaan peleihin?

Mikko
by Mikko
December 18, 2023 0

Urheilukilpailut ovat jännittäviä tilanteita, jotka voivat aiheuttaa urheilujoille valtavasti stressiä. Valmentajien tehtävänä on yleensä auttaa kaikessa urheilun fyysisessä puolessa, mutta toisinaan kilpailijoiden henkinen puolikin voi vaatia ammattiapua, jolloin urheilupsykologille tulee tarve. Mutta millä tavoin urheilupsykologista on hyötyä urheilujoukkueelle?

Kilpailutilanteet urheilussa ovat kovia ja stressaavia, sillä tilanteet voivat muuttua äkillisesti ja painetta tulee niin urheilufanien kuin valmentajienkin suunnalta. Henkisiin haasteisiin voi kuitenkin saada apua urheilupsykologilta, joka auttaa urheilijoita saavuttamaan tavoitteensa, ilman haitallisia henkisiä terveysongelmia.

Stressi on yksi pahimmista vihollisista ihmisen terveydelle, ja urheilukilpailuissa sen vaikutus on merkittävä. Jos paine kasvaa liian suureksi, se voi alkaa haitata urheilusuorituksia, johtaen heikkoihin tuloksiin kilpailuissa. Kilpailijoille tämä voi lisätä painetta ja huono suoritus kilpailuissa voi vaikuttaa heidän asemaansa urheiluyhteisössä sekä online että kilpailuissa.

Urheilupsykologin tehtävä

Urheilupsykologit lähestyvät asiakkaitaan aina hyvin kokonaisvaltaisella tavalla, jossa käydään läpi niin fyysisiä kuin henkisiäkin asioita, jotka estävät urheilullista suorituskykyä ja henkistä sitkeyttä. 

Apua voidaan hakea monista eri syistä. Monesti urheilija voi olla ahdistunut eikä keskittymiskyky ole paras mahdollinen. Kommunikointi voi olla haastavaa muun joukkueen kanssa, mikä voi näkyä oman malttinsa hallinnassa tai ylipäätään kyvyssä motivoida itsensä harjoittelemaan. Toisinaan voi olla vaikea hallita omia tunteita onnistumisien tai pettymyksien kohtaamisessa. 

Urheilupsykologia ei ole apu vain pelaajille tai niille, ketkä työskentevät pelikentällä. Avusta voi hyötyä valtavasti myös ne, ketkä ovat pelikentän ulkopuolella. Urheilupsykologi voi opettaa niin itse urheilijalle kuin muillekin rentoutumistekniikoita, henkisiä harjoituksia sekä kognitiivisia uudelleenjärjestelyitä. 

Urheilupsykologin apu urheilujoukkueelle

Urheilupsykologi voi parantaa urheilijoiden keskittymistä ja sitä miten käsitellä erilaisia häiriötekijöitä. Monesti keskittyminen voi olla kunnossa, mutta huomio voi herkästi kiinnittyä vääriin asioihin, kuten tulokseen omalla lyöntivuorolla. 

Monesti ajatellaan, että urheilijoilla on itseluottamus kunnossa, mutta näin ei aina ole. Omia kykyjään voi toisinaan epäillä, jolloin urheilupsykologin tehtävänä on kasvattaa luottamusta. Itseluottamusta voisi pitää henkisen pelin tärkeimpänä taitona, sillä sillä on yhteys muihin henkisiin taitoihin.

Tunteiden hallitseminen on tärkeä osa urheilijoita, sillä monillä on erittäin korkeat odotukset, jolloin pienienkin virheiden käsittely tuottaa haasteita. Psykologi voi auttaa urheilijaa pysymään rauhallisen myös paineen alla sekä silloin kun erilaisia virheitä tulee, jotka aiheuttavat pelaajassa turhautumista. 

Joukkuekilpailuissa kommunikointi on yksi tärkeimmistä kulmakivistä, sillä se luo yhteenkuuluvuutta, jolloin pelit sujuvat huomattavasti paremmin. Huono kommunikointi vaikeuttaa tuloksia pelissä, mikä taas tuo huonoa menestystä tiimille. Kun koko joukkue toimii yhtenä yksikkönä, tulee parempia tuloksiakin. 

Urheilijan on hyvä tunnistaa mukavuusalueet ja negatiiviset itsetunnisteet, sillä ne usein estävät menestymistä kisoissa. On paljon tehottomia uskomuksia tai asenteita, joita urheilijalla voi olla mutta ne vain pitää osata tunnistaa ja sitten korvata uudella ajattelutavalla. Mikään määrä harjoittelua tai yrittämistä ei toimi, jos oma ajattelutapa ei ole kunnossa. 

On ihan normaalia, että ihmisiltä joskus katoaa motivaatio asioihin, joita he tykkäävät tehdä, olipa kyseessä sitten työ tai harrastus. Urheilijoiden motivaattoreita on hyvä toisinaan tutkia, sillä ne ovat pidemmällä aikavälillä parempia kuin toiset. Urheiluunkin voi nimittäin olla vääriä syitä, ja ne on hyvä tunnistaa ajoissa. Menestyminen onnistuu paremmin kun motivaatio on kohdillaan ja urheilija on mukana lajissa oikeista syistä. 

Urheilussa on tapana joskus loukkaantua fyysisesti ja urheilupsykologin tehtävänä on olla apuna ja tukena toipumisessa, jotta pelaaja voi palata takaisin harjoituksiin. Fyysinen parantuminen yleensä tapahtuu nopeammin ja helpommin, mutta toisinaan henkisiä arpia voi jäädä. Tällaisia ovat esimerkiksi itseluottamus, epäilykset kilpailun aikana tai keskittymisen puute. Psykologin avulla tällaisia tuntemuksia voi käsitellä paremmin ja samalla voidaan myös auttaa pääsemään eroon pelosta uusien vammojen osalta.

Urheilupsykologin tehtävänä on auttaa kaikissa niin sanotuissa henkisissä perustaidoissa, jotka edesauttavat niin pelaajaa itseään kuin koko joukkuetta. Kun taas valmentajat hoitavat yleensä pelisuunnitelmien ja -strategioiden suunnittelun ja hallinnan. Henkinen valmentaja on erityisen tärkeä lajeissa kuten golf, kilpa-ajot sekä monet joukkuelajit. 

Urheilupsykologista hyötyä urheilujoukkueen henkisissä taidoissa

Tilanteet eri lajeissa kilpailujen aikana voivat olla stressaavia ja jokainen käsittelee omia tuntemuksiaan eri tavoin. Urheilupsykologista on urheilujoukkueelle todella paljon hyötyä, sillä se toimii niin kutsuttuna henkisenä valmentajana. Monesti fyysisiä taitoja pidetään urheilussa tärkeimpinä, mutta henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeää. Kun pelaaja ja joukkue voi kokonaisvaltaisesti hyvin, on lajissa menestyminenkin huomattavasti helpompaa. 

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.