Mitä ovat lapsen perustarpeet?

Mitä ovat lapsen perustarpeet?

Mikko
by Mikko
August 24, 2022 0

Yksi suurimmista skeemojen kehittymisen syistä on, ettei lapsen perustarpeita täytetä.

Näitä perustarpeita ovat:

  • Turvallisuuden tunne ja turvallinen suhde muihin ihmisiin
  • tunne omasta identiteetistä ja autonomiasta
  • vapaus ilmaista omia tunteita ja pyytää, mitä tarvitsee muilta
  • kyky leikkiä ja olla spontaani
  • turvallinen ja iälle sopiva ympäristö sekä rajat

Lisäksi on olemassa neljän tyyppisiä negatiivisia kokemuksia, jotka usein yhdistetään skeemojen syntymiseen. Näitä ovat:

  • Täyttymättömät tarpeet: Tämä voi tapahtua, kun lapsi ei saa huomiota hoitajalta tai hänen muita tärkeitä tunnetarpeitaan ei täytetä.
  • Trauma tai uhriksi jääminen. Tällä tarkoitetaan, että lapsi kokee kaltoinkohtelua, trauman tai muuta ahdistavaa.
  • Liiallinen salliminen tai rajojen puuttuminen. Tässä tilanteessa vanhemmat ovat saattaneet olla ylisuojelevaisia tai liian kiinni lapsen asioissa. Tai ehkä he eivät ole antaneet lapselle rajoja.
  • Valitseva tunnistaminen ja sisäistäminen. Tämä tarkoittaa, että lapsi imee itseensä joitakin vanhempien asenteista ja käytöksestä. Lapsi saattaa samaistua osaan näistä ja siirtää osan niistä itseensä. Osa voi kehittyä teemoiksi ja toiset taas tunteiden käsittelymalleiksi. 
Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.