Mitä on kognitiivinen terapia?

Mitä on kognitiivinen terapia?

Mikko
by Mikko
August 22, 2022 0

Kognitiivinen terapia on suosittu erittäin tehokas lähestymistapa psykologiseen hoitoon. Ongelmanratkaisuun keskittyvän terapiamuodon kehitti Aaron T. Beck 1970-luvulla. Häntä pidetään kognitiivisen terapian isänä.

Aikaisemmin urallaan psykiatrina Beck käytti perinteisin psykoanalyysin tekniikoita, jotka saivat hänet hermostumaan hitaaseen paranemisprosessiin. Hän päätyi kehittämään suorempaa ja toimivampaa lähestymistapaa, joka tunnetaan nykyään kognitiivisena terapiana (käytetään myös nimityksiä kognitiivinen käyttäytymisterapia ja CBT).

Kognitiivinen terapia on metodi, joka tunnistaa ja auttaa henkilöä korjaamaan tiettyjä virheitä hänen ajattelussaan, joka johtaa negatiivisiin tai tuskaa aiheuttaviin tunteisiin. Virheelliset ja vääristyneet ajatukset voivat vaikuttaa henkilön käytökseen ja näin johtaa valintoihin ja reaktioihin. Psykologisista vaikeuksista kärsivää henkilöä hoidettaessa on todettu, että tehokkain intervention paikka on henkilön ajatusmaailmassa. Jos ajatustapaan (automaattiset ajatukset, oletukset ja uskomukset) tehdään muutoksia, se muuttaa myös emootioita ja käytöstä. Lisäksi käytöstekniikat ja -strategiat (esim. vihanhallinta, rentoutuminen, altistaminen pelon kohteelle) avustavat hoitoa ja sen avulla saavutettuja tuloksia. Hoito etenee usein nopeasti ja potilas kokee kohtuullisen nopeaa apua ja tunteiden lievitystä prosessin aikana.

Kognitiivisen terapian elegantti yksinkertainen malli on yksi tehokkaimmista ja toimivimmista psykologisista hoitomuodoista, kun tutkitaan sen tuloksia muutamien viime vuosikymmenen aikana. Koska kognitiivisesta terapiasta löytyy paljon kirjallisuutta, sen suosio ja käyttö on noussut ammattilaisten keskuudessa ympäri maailmaa.  

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.