Millaisia skeemoja on olemassa?

Millaisia skeemoja on olemassa?

Mikko
by Mikko
August 25, 2022 0

Skeemat kehittyvät yleensä lapsuudessa ja niitä on hankalaa muuttaa. Mutta ilman hoitoa, skeemat voivat aiheuttaa negatiivisia toimintamalleja, joita taas ei terveelliset suhteet vahvistavat.

Skeeman kehityttyä se voi vaikuttaa ajatuksiisi ja toimintaasi alitajuisesti, koska mielesi yrittää välttää emotionaalista stressiä. Vaikka tämä saattaa ensin kuulostaa hyvältä asialta, skeemojen aiheuttama elämänhallinta on usein haitaksi keholle ja vahingollista.

Useimmilla ihmisillä on enemmän kuin yksi skeema.

Ammattilaiset ovat tunnistaneet 18 selkeeä eri skeemaa, mutta ne voidaan jakaa viiteen kategoriaan eli domainiin:

  • Domain I – yhteyden kaskaiseminen ja hylkääminen: skeemat tekevät terveiden suhteiden kehittymisestä hankalaa.
  • Domain II – autonomian ja toiminnan estyminen: skeemat vaikeuttavat vahvan omakuvan kehittymistä ja toimintaa maailmassa aikuisen roolissa.
  • Domain III – rajojen rikkoutuminen: skeemat vaikuttavat itsensä hallintaan ja kykyyn asettaa rajoja.
  • Domain IV – muihin keskittyminen: skeemat johtavat muiden tarpeiden priorisointiin omien edellä.
  • Domain V – ylivalppaus ja estot: skeemat saavat priorisoimaan epäonnistumisten ja virheiden välttämistä valppauden, sääntöjen ja halujen sekä tunteiden huomiotta jättämisen kautta.
Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.