Kirjallisuutta

Mikko
by Mikko
August 20, 2022 0

Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta. Kimmo Takanen. WSOY, 2011. www.tunnelukkosi.fi

Avaa tunnelukkosi—vapaudu elämään täydesti. Jeffrey Young, Janet Klosko. Kansanvalistusseura, 2007.

Skeematerapia. Jeffrey Young, Janet Klosko, Marjorie Weishaar. Edita, 2008.

Kyllin hyvä. Kirsi Räisänen, Jouko Lestinen. Työterveyslaitos, 2006.

Tunteiden alkemiaa. Tara Bennett-Goleman. Otava, 2002.

Kognitiivinen psykoterapia. Seppo Kähkönen, Nils Holmberg, Irma Karila (toim.). Duodecim, 2008. Sivut 202-221.

Krooninen masennus – Mitä on tehtävissä?, Irma Karila, Anna-Maija Kokko. Edita Publishing, Oy 2008. Sivut 135-171.

Reinventing your life. Jeffrey Young, Janet Klosko. Penguin Group, 1994.

Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. Jeffrey Young, Janet Klosko, Marjorie Weishaar. Guilford Press, 2003.

Schema Therapy: Distinctive Features. Jeffrey Young, Eshkol Rafaeli, David Bernstein.  Wiley-Blackwell, 7/2009 .

Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Arnoud Arntz, Hannie van Genderen, Jolijn Drost. Wiley-Blackwell, 4/2009.

CBT for Occupational Stress in Health Professionals Introducing a Schema-Focused Approach. Martin R. Bamber. Routledge, 2006.


Artikkelit:

Schema Therapy: A Gestalt-Oriented Overview , Scott H. Kellogg, New York University and The Schema Therapy Institute

Skeematerapian laajeneva tutkimus ja käytäntö, Juhani Tiuraniemi, Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2008. PDF.

Moodikartan käyttö kognitiivisessa psykoterapiassa, Sari Istukaissaari, Mervi Lakso, Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2007. PDF.

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.