Mikko
by Mikko
August 22, 2022

Mitä on kognitiivinen terapia?

Kognitiivinen terapia on suosittu erittäin tehokas lähestymistapa psykologiseen hoitoon. Ongelmanratkaisuun keskittyvän terapiamuodon kehitti Aaron T. Beck 1970-luvulla. Häntä pidetään kognitiivisen terapian isänä. Aikaisemmin urallaan psykiatrina Beck käytti perinteisin psykoanalyysin tekniikoita, jotka saivat hänet hermostumaan hitaaseen paranemisprosessiin. Hän päätyi kehittämään suorempaa ja toimivampaa lähestymistapaa, joka tunnetaan nykyään kognitiivisena terapiana (käytetään myös nimityksiä kognitiivinen käyttäytymisterapia ja CBT). […]