Mikko
by Mikko
August 25, 2022

Lasten psykologia ja mielenterveys

Lapsesi ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä asioista, joka sinun tulee oppia vanhempana. Se auttaa sinua ohjaamaan ja hoitamaan lastasi hänen kasvaessa ja aikuistuessa. Sinun tulee pitää mielessäsi, että jokaisella lapsella on uniikki persoonan, joka pysyy lähes samanlaisena koko elämän. Yksi toimiva tapa lapsesi ymmärtämiseen on seuraamalla lasta hänen nukkuessa, syödessä ja leikkiessä. Etsi mahdollisia toistuvia luonteenpiirteitä. […]

Mikko
by Mikko
August 25, 2022

Millaisia skeemoja on olemassa?

Skeemat kehittyvät yleensä lapsuudessa ja niitä on hankalaa muuttaa. Mutta ilman hoitoa, skeemat voivat aiheuttaa negatiivisia toimintamalleja, joita taas ei terveelliset suhteet vahvistavat. Skeeman kehityttyä se voi vaikuttaa ajatuksiisi ja toimintaasi alitajuisesti, koska mielesi yrittää välttää emotionaalista stressiä. Vaikka tämä saattaa ensin kuulostaa hyvältä asialta, skeemojen aiheuttama elämänhallinta on usein haitaksi keholle ja vahingollista. Useimmilla […]

Mikko
by Mikko
August 24, 2022

Mitä ovat lapsen perustarpeet?

Yksi suurimmista skeemojen kehittymisen syistä on, ettei lapsen perustarpeita täytetä. Näitä perustarpeita ovat: Turvallisuuden tunne ja turvallinen suhde muihin ihmisiin tunne omasta identiteetistä ja autonomiasta vapaus ilmaista omia tunteita ja pyytää, mitä tarvitsee muilta kyky leikkiä ja olla spontaani turvallinen ja iälle sopiva ympäristö sekä rajat Lisäksi on olemassa neljän tyyppisiä negatiivisia kokemuksia, jotka usein […]

Mikko
by Mikko
August 23, 2022

Mitkä vapaa-ajan aktiviteetit pienentävät dementian riskiä?

Vapaa-ajan aktiviteetit, kuten lukeminen, jooga ja ajan viettäminen läheisten kanssa, voivat auttaa dementiariskin pienentämisessä uuden 10.8.2022 julkaistun meta-analyysin perusteella. Analyysi julkaistiin Neurology®-nettilehdessä, joka on American Academy of Neurologyn lääketieteellinen julkaisu. Meta-analyysi kävi lävitse tutkimuksia, joissa käsiteltiin kognitiivisten, fyysisten ja sosiaalisten aktiviteettien vaikutuksia sekä dementian riskiä. ”Aikaisemmat tutkimukset ovat näyttäneet vapaa-ajan aktiviteettien olevan yhteydessä useisiin terveyden […]

Mikko
by Mikko
August 23, 2022

Mitä ovat skeematerapian rajoitukset?

Skeematerapia vaikuttaa lupaavalta hoidolta moniin mielenterveysongelmiin, kuten syömishäiriöihin ja masennukseen. Useimmat tutkimukset ovat keskittyneet skeematerapiaan osana epävakaan persoonallisuuden ja muiden persoonallisuushäiriöiden hoidossa. Tähän mennessä tulokset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi 2014 vuonna tehty tutkimus päätyi siihen, että skeematerapia voisi olla tehokkaampi tapa hoitaa persoonallisuushäiriöitä.  Skeematerapia on ollut olemassa vain 1980-luvulta lähtien. Tämä on kohtuullisen lyhyt aika […]

Mikko
by Mikko
August 23, 2022

Kuinka skeematerapia auttaa pääsemään eroon haitallisista toimintamalleista?

Skeematerapia on uuden tyyppinen terapiamuoto, joka yhdistelee esimerkiksi kognitiivista terapiaa, psykoanalyysia, kiintymysteoriaa ja emootioihin keskittyvää terapiaa.  Integroiva lähestymistapa pyrkii hoitamaan persoonallisuushäiriöitä ja muita mielenterveysongelmia, jotka eivät aina vastaa hyvin muihin hoitomuotoihin. Se on erityisesti hyvä hoito epävakaaseen persoonallisuuteen.  Skeematerapian aikana teet töitä terapeutin kanssa skeemojen tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi. Skeemat ovat eräänlaisia tunnelukkoja. Skeemat ovat hyödyttömiä […]

Mikko
by Mikko
August 22, 2022

Mitä on kognitiivinen terapia?

Kognitiivinen terapia on suosittu erittäin tehokas lähestymistapa psykologiseen hoitoon. Ongelmanratkaisuun keskittyvän terapiamuodon kehitti Aaron T. Beck 1970-luvulla. Häntä pidetään kognitiivisen terapian isänä. Aikaisemmin urallaan psykiatrina Beck käytti perinteisin psykoanalyysin tekniikoita, jotka saivat hänet hermostumaan hitaaseen paranemisprosessiin. Hän päätyi kehittämään suorempaa ja toimivampaa lähestymistapaa, joka tunnetaan nykyään kognitiivisena terapiana (käytetään myös nimityksiä kognitiivinen käyttäytymisterapia ja CBT). […]

Mikko
by Mikko
August 20, 2022

HYVÄKSYNNÄN HAKU

Sinulle on tärkeää, että kaikki ihmiset pitävät sinusta, jopa ventovieraat. Pyrin olemaan muille mieliksi. Vaikka et pitäisi jostain henkilöstä, haluat kuitenkin että hän pitää sinusta. Pyrit miellyttämisellä siihen, että sinut hyväksyttäisiin tai että saisit tunnustusta. Näin koet itsesi arvokkaammaksi. Saatat tehdä pääköksiä ajatellen hyväksyvätkö vanhempasi, kumppanisi tai ystäväsi ne. Mietit miten muut suhtautuvat valintoihisi. Et […]

Mikko
by Mikko
August 20, 2022

Työmenetelmiä

LomakkeetErilaisilla lomakkeilla kartoitetaan asiakkaan skeemoja ja niiden ilmenemismuotoja. YSQ        Young Schema Questionnaire                skeemojen tunnistaminen ja niiden ilmeneminen nykyelämässä YCI         Young Compensation Inventory                skeemojen (yli-)kompensaation kartoitus YRAI        Young-Rygh Avoidance Inventory                skeemojen välttelyn kartoitus YPI           Young Parenting Inventory                 skeemojen syntyperän selvittäminen, vanhemmuuden arviointi YAMI       Young Atkinson Mode Inventory                 moodien tunnistaminen ja niiden ilmeneminen nykyelämässä KotitehtävätLomakkeiden lisäksi kotitehtäviksi asiakkaalle voidaan […]

Mikko
by Mikko
August 20, 2022

Kirjallisuutta

Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta. Kimmo Takanen. WSOY, 2011. www.tunnelukkosi.fi Avaa tunnelukkosi—vapaudu elämään täydesti. Jeffrey Young, Janet Klosko. Kansanvalistusseura, 2007. Skeematerapia. Jeffrey Young, Janet Klosko, Marjorie Weishaar. Edita, 2008. Kyllin hyvä. Kirsi Räisänen, Jouko Lestinen. Työterveyslaitos, 2006. Tunteiden alkemiaa. Tara Bennett-Goleman. Otava, 2002. Kognitiivinen psykoterapia. Seppo Kähkönen, Nils Holmberg, Irma Karila (toim.). Duodecim, 2008. Sivut […]

1 2 3