ADHD:n aikainen diagnoosi: Onko se mahdollista?

ADHD:n aikainen diagnoosi: Onko se mahdollista?

Mikko
by Mikko
May 2, 2023 0

ADHD vaikuttaa noin 5% – 6% lapsen elämään. Sitä kuvataan usein keskittymisen vaikeudeksi, hyperaktiivisuudeksi sekä impulsivuudeksi, jotka voivat vaikuttaa valtavasti toimintaan, lähimuistiin sekä emootioiden hallintaan, mutta myös motoriikkaan ja tilakäsitykseen (Scheres, 2002; Polanczyk et al., 2007) .

On olemassa useita kliinisiä käytöksen indikaattoreita sekä merkkejä, joita voidaan käyttää ADHD:n diagnosointiin ennen 5-vuoden ikää. 

ADHD:n riskinä pidetään esimerkiksi hyperaktiivisuuden aiheuttamia muutoksia. Erityisesti pienten lasten vuorokausirytmi ja heidän sosiaalinen käyttäytymisensä ovat keskiössä, kun kyse on ADHD:n ilmenemisestä erittäin aikaisessa iässä. 

Neurotutkimuksen ja neuropsykologian edistyminen on hiljattain löytänyt korrelaatiota kognition ja käytöksen välillä, joka saattaa selittää paremmin ADHD:ta. 

Aikainen ADHD:n diagnosointi on mahdollista, mutta riippuu laajasti sisäisen hallinnan arvioinnista. Tarvitaan useita eri tilanteen seuraajia ja useissa eri ympäristöissä sekä niiden vaikutuksesta lapseen, hänen ikätovereihinsa ja huoltajiin.

Mikko
Mikko
Leave a Reply

Your email address will not be published.