TERVETULOA SKEEMATERAPIA-SIVUILLE

kuvaSkeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Skeematerapia on uusi, 1990-luvulla kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistää eri terapiamuotojen parhaat ominaisuudet. Se pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisukeskeisestä terapiasta.

Skeematerapian on kehittänyt amerikkalainen psykoterapeutti Jeffrey E. Young. Young on kognitiivisen psykoterapian kehittäjän Aaron T. Beckin oppilas. Hän näki miten kognitiivisella terapialla voidaan auttaa ihmisiä, jotka kärsivät masennuksesta ja ahdistuneisuudesta. Kognitiivinen terapia on tutkitusti tehokkainta masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa.

Young huomasi asiakastyössään, että ihmisillä oli samankaltaisia ajattelu- ja toimintamalleja, joista näytti seuraavan samankaltaisia ongelmia. Hän päätyi kartoittamaan ja nimeämään näitä malleja, haitallisia skeemoja, ja määritteli kullekin 18 skeemalle omat terapeuttiset hoitomenetelmänsä. Hän alkoi kutsua näitä malleja kansanomaisemmin tunnelukoiksi (eng. life trap). Tunnelukkoja ja niiden aiheuttamia ongelmia voidaan hoitaa tehokkaammin skeematerapian menetelmin kuin perinteisellä kognitiivisella psykoterapialla.Skeemojen kartoitukseen sopivia testejä löytyy täältä.

Skeematerapiaa harjoittavia terapeutteja löytyy täältä.

Oletko skeematerapiaa harjoittava terapeutti? Rekisteröidy niin lisäämme yhteystietosi sivuille.

Palaute ja yhteydenotot: i n f o @ s k e e m a t e r a p i a . f i (poista välilyönnit)


Sivujen materiaali ja dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.
Copyright (c) 2008-2012 skeematerapia.fi