TERVETULOA SKEEMATERAPIA-SIVUILLE

kuvaSkeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Skeematerapia on uusi, 1990-luvulla kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistää eri terapiamuotojen parhaat ominaisuudet. Se pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisukeskeisestä terapiasta.

Skeematerapian on kehittänyt amerikkalainen psykoterapeutti Jeffrey E. Young. Young on kognitiivisen psykoterapian kehittäjän Aaron T. Beckin oppilas. Hän näki miten kognitiivisella terapialla voidaan auttaa ihmisiä, jotka kärsivät masennuksesta ja ahdistuneisuudesta. Kognitiivinen terapia on tutkitusti tehokkainta masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa.

Young huomasi asiakastyössään, että ihmisillä oli samankaltaisia ajattelu- ja toimintamalleja, joista näytti seuraavan samankaltaisia ongelmia. Hän päätyi kartoittamaan ja nimeämään näitä malleja, haitallisia skeemoja, ja määritteli kullekin 18 skeemalle omat terapeuttiset hoitomenetelmänsä. Hän alkoi kutsua näitä malleja kansanomaisemmin tunnelukoiksi (eng. life trap). Tunnelukkoja ja niiden aiheuttamia ongelmia voidaan hoitaa tehokkaammin skeematerapian menetelmin kuin perinteisellä kognitiivisella psykoterapialla.


Skeemojen kartoitukseen sopivia testejä löytyy täältä.

Skeematerapiaa harjoittavia terapeutteja löytyy täältä.

Oletko skeematerapiaa harjoittava terapeutti? Rekisteröidy niin lisäämme yhteystietosi sivuille.

Palaute ja yhteydenotot: i n f o @ s k e e m a t e r a p i a . f i (poista välilyönnit)


Skeematerapian koulutusohjelma syksy 2016, Oulu
Skeematerapian koulutusohjelma terveydenhoidon ammattihenkilöille antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet soveltaa skeematerapiaa ammatillisessa työskentelyssä. Koulutus soveltuu kaikille jotka haluavat käyttää skeematerapian menetelmiä asiakastyössään (esim. psykologit, psykiatrit, psykoterapeutit sekä muut terapeuttista työtä tekevät terveydenhoito- ja sosiaalialan ammattilaiset).

Koulutuksen aiheita ovat mm. skeematerapian teoria, skeemojen tunnistaminen, selvitymiskeinojen tunnistaminen, lapsuuden vaikutusten arviointi, moodien tunnistaminen, moodikartan laatiminen, moodityöskentelyn periaatteet. Ohjelma sisältää skeematerapian kokemuksellisten työmenetelmien opettelua ja harjoittelua, eli mielikuvatyöskentelyn, tuolityöskentelyn ja psykodraamapohjaisen roolityöskentelyn käyttämistä asiakastyössä.

Koulutusohjelma sisältää 4 lähiopetuspäivää: 19.8, 16.9, 14.10. ja 18.11. (klo 10-16). Koulutusohjelman hinta on 800 euroa (sis. alv 24%). Ohjelmasta saa osallistumistodistuksen. Kouluttajana toimii skeematerapeutti Kimmo Takanen. Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset koulutusohjelmaan sähköpostitse osoitteeseen info@mentores.fi 17.8.2016 mennessä.

Koulutusohjelma toteutetaan Helsingissä keväällä 2017, ennakkoilmoittautumisia otetaan jo vastaan.


Sivujen materiaali ja dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.
Copyright (c) 2008-2012 skeematerapia.fi